Skip to main content

TÁMOP 3.1.4

Céljaink a 2011/2012-es tanévben: A kompetencia alapú oktatás felmenő rendszerben való folytatása, új tanulás- szervezési eljárások, infokommunikációs technikák alkalmazása a tanórákon. A kidolgozott innovációk folytatása. Lehetőségek szerint a tantestület többi tagjának bevonása az új oktatásszervezési eljárásokba.

Tanulói teljesítmények növelése, szociális kompetenciák további fejlesztése.

 

Minden évfolyamon a 2011/ 2012-es tanévben kompetencia alapú tankönyvekből dolgozunk.

Óráinkon alkalmazzuk a már jól bevált infokommunikációs technikákat. Örömmel értesültünk tantermeinkben az internet hozzáférési lehetőségről. Több terembe bekerült egy számítógép is, mely nagy örömünkre szolgál, megkönnyítve munkánkat és hatékonyabbá téve a tanórákat.

Az idei tanévben Tinkáné Mongyi Judit helyett Plagányiné Bakonyi Ágota fogja tanítani 5. évfolyamon az élő idegen nyelv műveltségterület tantárgy nélküli bontását. Tinkáné Mongyi Judit 1. évfolyamon a szövegértés szövegalkotás kulcskompetenciát vezeti be. Munkaközösségünk többi tagja ugyanazokon a kompetencia területeken dolgozik tovább:

1. a Patyi Istvánné: matematika kulcskompetencia

1. b Tinkáné Mongyi Judit: szövegértés-szövegalkotás kulcskompetencia

3. a Kiss Zoltánné: szövegértés-szövegalkotás kulcskompetencia

3. b Kiss Szilvia: matematika kulcskompetencia

4. a Paulik Jánosné: szövegértés-szövegalkotás kulcskompetencia

5. évfolyam Plagányiné Bakonyi Ágota: élő idegen nyelv (angol) műveltségterület tantárgy nélküli bontásban.

6. évfolyam Regőcziné Pallagi Katalin: élő idegen nyelv(angol) kulcskompetencia

6. és 7. évfolyam Plagányiné Bakonyi Ágota: élő idegen nyelv (angol) kulcskompetencia

5. a Maár Lászlóné: matematika kulcskompetencia

5. a Szakács Györgyi: szövegértés-szövegalkotás műveltségterület tantárgy nélküli bontásban

5. b Bifkovicsné Liga Erika: matematika kulcskompetencia

 

A tanítás-tanulás folyamatában fejlesztjük tanítványaink tudását, igazodva és figyelembe véve az egyéni különbségeket. Ennek érdekében alkalmazzuk az új tanulásszervezési eljárásokat, különböző munkaformákat. Óráinkat projektmunkákkal is színesítjük; hangsúlyt fektetünk az integrált pedagógiai rendszerre.

 

Megvalósítandó feladatok az év folyamán:

 megnevezés


felelősök


időpont


Bevont csoportok


Témahét


Tinkáné Mongyi Judit

Kiss Szilvia


2011. október 24-28.


1. o – 10. o.


3 hetet meghaladó projekt: fény


Bifkovicsné Liga Erika

Paulik Jánosné

Patyi Istvánné


2012. május 7-29.


1. o.-10. o


Gála


Farkasné Steigerwald Andrea


2012. május 25.


1. o.-10. o


Moduláris oktatás: egészséges életmóddal az allergia megelőzhető


Bifkovicsné Liga Erika

Szakács Györgyi


2012. június 1.


6. a; 6. b


Szociális életvitel: megújuló energiaforrások


Maár Lászlóné

Regőcziné Pallagi Katalin


2012. május 31.


7. a


Erdei iskola


Kiss Zoltánné


2012. június 5-8.


Erdei iskolában részt vevő osztályok

 

Tovább az iskola innovációira