Skip to main content

Alsó tagozat

Alsó tagozat

Az idei tanévben három első osztály kezdte meg tanulmányait iskolánkban.

A 2013/2014-es tanév nyitó adatai alsó tagozaton:

- 11 osztályban 297 tanuló tanul
- 6 napközis csoportban 183 gyermekkel foglalkozunk
- 1 iskolaotthonos osztályban 32 tanuló tanul

Igazgatóhelyettes: Balláné Nemoda Éva

Alsó tagozat szakmai munkaközösség- vezetője: Patyi Istvánné

Osztályfőnökök:

1.a Kiss Szilvia
1.b Stelczer Józsefné
1.c Szabó Mária
2.a Paulik Jánosné
2.b Szalainé Veres Edina és Tulipánné Pantya Csilla (iskolaotthon)
2.c Jakab Ferencné
3.a Patyi Istvánné
3.b Tinkáné Mongyi Judit
4.a Farkasné Steigerwald Andrea
4.b Kalteneckerné Sándor Éva
4.c Vásárhelyi Pálné

Napközis csoportok:

1.sz. napközi Buday Nóra 1.a, 1.c
2.sz. napközi Kerek Anna 1.b, 1.c
3.sz. napközi Sándor Imola 2.a, 2.c
4.sz. napközi Bereczki Edit 3.a, 3.b
5.sz. napközi Bács Ildikó 4.a, 4.b
5.sz. napközi Barta Vilma 4.a, 4.c

Törökné Oláh Anita: fejlesztő pedagógus ( alsó, felső és gimnáziumi tagozat)

Tagozaton tanító szaktanárok: Kovácsné Budai Anna angol
Regőcziné Pallagi Katalin angol
Treszka Judit német
Vadász Gergely angol

1-2. évfolyam: mindennapos testnevelés

1. évfolyam: erkölcstan/ hit és erkölcstan tanítása

A tagozat speciális programterve:

Szeptember : Szülői értekezletek 09.02-09.13.
Mindennapos testnevelés megszervezése
Erkölcstan/ hit és erkölcstan megszervezése
Úszásoktatás megszervezése
Iskolás lettem: 1.osztályosok fotózása 09.17.

Október Iskolafogászat csütörtökönként, beosztás szerint
Három hetet meghaladó projekt: Gárdonyi-projekt 09.25-10.17.
Papírgyűjtés 10.15-10.16.
Gárdonyi-vetélkedő 10.17.
Halloween 10.25.

November Matematika házi verseny 2-4. évfolyam
Mesemondó házi verseny 1-4. évfolyam
Negyedévi kiértékelés 11.11-11.13.
Fogadóóra 11.19.

December Diagnosztikai mérés 1. évfolyamon 12.05.
Érkezik a Télapó 12.06.
MEK-hét 12.16-12-18. Karácsonyi koncert 12.21.
Karácsonyi bolhapiac

Január Szülői értekezlet 01.27-02-07.

Február Helyesírási verseny 2-4. évfolyam
Informatika verseny 3-4. évfolyam
Szépolvasási verseny 1-4. évfolyam
Költészetnapi rajz pályázat
Farsang 02.14
Kiszebáb égetés 02.28.

Március Iskolai megemlékezés: a 4. évfolyam műsora 03.14.
Tankerületi verseny rendezése: IQ 03.25.
Harmadik negyedéves kiértékelés 03.31-04.02.

Április Ki Mit Tud?
Fogadóra 04.08
Városi versenyek rendezése:
„szépolvasás” 04.08.
környezetismereti csapatververseny 04.10.
Nyílt napok 04.14-15.

Május Anyák napja
Iskolahívogató
Szépírás verseny 1-4. évfolyam
Tanulmányi kirándulások és erdei iskolák 05.05-09.
Szülői értekezlet 05.12-21.

Az egész iskolát érintő programok, események, időpontok az iskolai munkatervben szerepelnek.